Carta Compromís Educatiu

   La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, coneguda per la LEC (Llei d’Educació de Catalunya), en el seu article 20, obliga els centres educatius a formular una Carta de Compromís Educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i a la qual les famílies de l’escola s’han avenir.

   Per donar compliment a aquesta nova normativa, el centre ha elaborat aquesta Carta de Compromís i es pot consultar a la pàgina web del col·legi.

   A partir d’ara, en les entrevistes o reunions que tinguem, procedirem a la signatura del document, per la qual cosa els demanem que l’hagin llegit.

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...