Protocol de protecció dels infants i joves

Les Escoles Vedruna compartim una mateixa Proposta Educativa, amb uns eixos vertebradors i un estil educatiu que posen la persona en el centre del procés educatiu.

 

En coherència amb aquests principis,

 

ens comprometem a vetllar per oferir un ambient familiar i de confiança per fomentar que tots els membres de la comunitat educativa se sentin segurs i protegits.

 

A més, volem garantir el creixement personal de l’alumne, sense cap entorn que pugui esdevenir ofensiu o degradant i que atempti contra la seva dignitat i integritat.

 

Des del conjunt d’Escoles Vedruna ens comprometem a:

 

• Prevenir les situacions de risc a través de l’orientació i de la formació de la comunitat educativa.

• Anul·lar les situacions de risc en espais físics.

• Detectar les situacions de risc de qualsevol membre de la comunitat educativa.

• Assegurar l’exercici de les funcions d’assistència i de protecció immediata.

• Garantir la comunicació i la notificació dels supòsits de sospita o certesa de conflictes, ja siguin greus, moderats o lleus.

• Possibilitar l’activació dels recursos per a la protecció o, si escau, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i el seguiment de la situació.

• Millorar la derivació i la coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant de qualsevol procés (centre educatiu, EAP, serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA).

• Garantir l’efectivitat del dret de les persones a rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas preservant-ne la privacitat.


Arxius d'interèsTambé et pot interessar...