Educació Infantil

Els petits es van fent grans!

 

El 2n cicle d'Educació Infantil, que comprèn les edats educatives de 3 a 6 anys, té com a finalitat:

Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal;
Oferir la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació;
Facilitar l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

Aquests primers anys a l'escola són fonamentals per a un correcte desenvolupament biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

 

APRENENTATGES

Per assolir els objectius de l'etapa, treballem de manera global les 3 grans àrees de coneixement: descoberta d'un mateix, descoberta de l'entorn natural i social i intercomunicació i llenguatges (matemàtic, verbal, musical i plàstic), a través de diferents centres d'interès.

 

QUÈ OFERIM?

Reunió d'inici de curs i tutories individualitzades amb les famílies.
Ambient tranquil i acollidor perquè els infants se sentin com a casa.
Treball diari d'hàbits d'autonomia, de socialització i de treball.
Fomentem l'aprenentatge en valors.
Mestres de reforç per atendre la diversitat i afavorir l'atenció personalitzada.
Detecció de les necessitats educatives específiques i intervenció. 
Educació emocional.

Espais d'Aprenentatge Internivells.
Activitats de treball cooperatiu.
Tallers amb pares.
Sessions setmanals de música, psicomotricitat i anglès.

Robòtica Educativa dins l'horari escolar.
Ús de les noves tecnologies amb Pissarres digitals interactives i Tauletes digitals

 .

HORARI

Servei d'acollida matins - de 8 a 9h (Per a socis de l'Ampa)

Horari d'atenció als infants - Matins de 9h a 1h / Tardes de 3h a 5h

Servei de menjador -  d'1h a 3h del migdia

Servei d'acollida tardes -  de 5h a ¾ de 7, excepte els divendres fins a ¾ de 6 (Per a socis de l'Ampa)També et pot interessar...