Política de privacitat:

Llei orgànica de protecció de dades personals

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, Vedruna Tàrrega informa que les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer informatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat de Vedruna Tàrrega.

Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació i oposició davant el responsable del fitxer (adreçada a: Vedruna Tàrrega C/ Mare Vedruna s/n, 25300 TÀRREGA) o cancel.lació de les seves dades quan ho creguin convenient.

Vedruna Tàrrega es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les sense alterar, protegint-les de pèrdua o accés no autoritzat.

De la mateixa manera, Vedruna Tàrrega es compromet a mantenir en la més estricte confidencialitat les dades contingudes en els béns propietat del client i/o relacionades amb l'activitat d'aquest.'