Notícies

Maria Delgado als Premis Extraordinaris de Batxillerat

Els Premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència en els estudis de batxillerat

El Departament d'Ensenyament atorga a un total de 35 alumnes els Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2014-2015. Els Premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència en els estudis de batxillerat. Els alumnes que han obtingut els guardons han hagut de superar unes proves, realitzades el passat 30 de juny.
Les proves consten de dos exercicis. En el primer hi ha dues parts, a realitzar en dues hores i mitja, una és la redacció del comentari de text literari i l’altra la redacció del comentari d’un text històric. El segon exercici també té de dues parts, una en què s’ha de respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que cursa l’alumne i l’altra en què respon preguntes sobre una de les matèries de modalitat. Les proves puntuen sobre 40 i el mínim requerit per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.
Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen un total de 733 alumnes per a les dues modalitats a concurs, la modalitat d’humanitats i la de ciències. En els darrers quatre anys la xifra d’inscrits s’ha triplicat.
Els premis són un estímul per als alumnes i una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família. Els guanyadors obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat.