Notícies

Fes Click i arprén amb les "Tablets"

Educació Infantil

La nostra escola s’està digitalitzant i apostem per la introducció de les noves tecnologies en el procés aprenentatge. Aquest curs a l’Educació Infantil tenim tablets (tauletes digitals) que permeten als infants adquirir coneixements i habilitats relacionades amb la memòria, l’orientació espacial, la coordinació, la seriació i la classificació, la psicomotricitat fina, la lectoescriptura, la lògica, etc., alhora que incrementen la motivació i disposició a l’aprenentatge i milloren l’activitat neuronal. En definitiva, les tablets ens permeten treballar i reforçar els continguts de l’aula d’una manera diferent i força motivadora per als nostres alumnes. Fes click!