Notícies

Renovació del CONSELL ESCOLAR

Eleccions - 28 de Novembre de 2016

S'ha començat el procés de renovació del CONSELL ESCOLAR del centre. Tots els pares i mares dels alumnes del centre que figuren en el cens tenen dret a participar en les eleccions, com a electors i també com a candidats representants del seu sector. Us resumim els apartats d'aquest procés que més us afecten:

CENS DE PARES D'ALUMNES:

Publicat el dia 9 de novembre. Podreu revisar-lo al taulell d'anuncis i presentar, si cal, les  reclamacions fins el dia 14 de novembre a les 5 de la tarda.

LES CANDIDATURES (document adjunt):

Els pares/mares i alumnes que desitgin ser elegits per a ser membres del consell escolar podran presentar la seva candidatura a la comissió electoral des del dia 9 fins el dia 14 de novembre a les 5 de la tarda.

Les paperetes de la candidatura es troben a la Porteria del centre i allí mateix les podreu dipositar.

No cal dir la importància que tots els sectors de la comunitat educativa (pares/mares, alumnes i professors) estiguin representats en el Consell Escolar, però en el cas de que del vostre no es presentés cap candidat s'entendrà que aquest no desitja tenir tota la participació en el consell escolar i, per tant, que renuncia a intervenir-hi.

Us adjuntem també un resum del calendari electoral que se seguirà i, pel que fa a la resta de documentació, està penjada en el taulell d'anuncis per si voleu consultar-la.

Esperem que us animeu a participar en aquestes eleccions,

Atentament,

                               LA COMISSIÓ ELECTORAL

 

DIA

ACTUACIONS

Dia 9 de novembre

Publicació del cens d'electors i inici del termini de reclamacions.

Inici del termini de presentació de candidatures

Dia 14 de novembre

Acaba el termini de presentació de reclamacions al cens d'electors.

Acaba el termini de presentació de candidatures.

Dia 21 de novembre

Acaba el termini de presentació de reclamacions a les candidatures.

Publicació del cens d'electors definitiu i de les candidatures.

Convocatòria oficial de les eleccions de cada sector.

Dia 28 de novembre

Eleccions dels representants dels pares d’alumnes a la porteria principal del centre de les 15:45 a les 18:45.

Dia 30 de novembre

Publicació oficial de la composició del consell escolar.

Dia 14 de desembre

Constitució del Consell Escolar.

   229_1_Vedruna_Tarrega_CANDIDATURES_Consell_Escolar_2016.pdf