MENJADOR ESCOLAR 2017/2018

L’estructura i la planificació dels menús tenen l’objectiu principal de facilitar una ingesta saludable mitjançant una oferta suficient, equilibrada, variada i, alhora, agradable, adaptada a les característiques i les necessitats dels comensals.

El menjador escolar atén les funcions següents:

Proporcionar als infants un menjar de qualitat, tant des del punt de vista nutricional com quant a criteris higiènics i sensorials.

Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits higiènics i alimentaris saludables (educació per a la salut).

Fomentar les normes de comportament i la utilització correcta del material i dels estris del menjador, així com promoure els aspectes socials i de convivència dels àpats (educació per a la convivència i la responsabilitat).

Planificar activitats de lleure que contribueixin al desenvolupament de la personalitat i al foment d’hàbits socials i culturals sobre alimentació (educació per a l’oci).

Els menús servits al menjador escolar estan supervisats per dietistes-nutricionistes, tenint en compte, però, que són consensuats entre els diferents sectors implicats en el menjador escolar (cap de cuina o empresa de restauració, escola, comissió de mares/pares, etc.).


Vincles d'interèsTambé et pot interessar...